Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

вторник, 10 януари 2017 г.

Цветивизацията процъфтява

Бъдещето постоянно се създава и се трансформира от нашите мисли, думи и действия във всеки един момент сега. Постоянно обработваме старата карма и натрупваме нова.

Всеки един от нас усилено работи за Великото бъдеще на България - бъдеща карма, чрез себеизява и познаване на законите на живота... От семе, засято преди много време, ще се жъне богата нива! За да има нова реколта, семето все трябва да се посява.

Може ли да се промени съдбата на България? Отговорът е еднозначен и той е ДА! Съдбата се променя всеки момент, с всяка нова мисъл, дума и действие! Или казано иначе. Бог Отец - мисъл. Бог син - слово и Светия дух - материята са в постоянно взаимодействие с нашия потенциал.

Колкото повече човек СЪтворява и усъвършенства себе си, толкова повече с добрините си днес изгражда невидимото си бъдеще утре, което в един момент се проявява и то по най - красивия начин, като отлично построен архитектурен шедьовър!
Този модел на истина е част от Законите на Вселената и може да се използва като добра практика за духовно развитие. В зависимост от вътрешното израстване, човек поема все повече отговорност за своето състояние, като работи усилено над творческото си начало и тогава ускорява мълниеносно съзидателния си прогрес.
Успехът се постига, когато се надскочат всички лимити на съзнанието и човек вижда нещата такива, каквито са в тяхната същност. Или с други думи. Всичко това, което е - СЪМ, и всичко което съм - Е!

По света има уникално интелигентни българи, които точно в този момент на упадък, ще поведат народът ни към еволюция, чрез нов нестандартен технологично - духовен напредък. Това е БАЛАНСЪТ! И всичко ще е с мяра. Така, както древното ни познание ни съветва!
Затова изпитвам гордост, когато българите получават световно признание за постиженията си. Сърцето ми се радва!

Цветивизацията процъфтява 

Цвета Кирилова