Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

понеделник, 2 януари 2017 г.

Запазването на социалния мир е трудна задача

Убедена съм, че трябва да се даде максимална изява на гражданския вот като мажоритарен избор. Вече виждам нещата в конкретна посока, която определена категория политици веднага биха заклеймили като крайност – апелирам, за отнемане правото на гласуване за всички доказано неграмотни и социално неангажирани лица! 

Не желая хора, които не могат да напишат дори името си, които не познават и нямат никакво отношение към културата, традициите и историята на страната ни, точно те да определят със своя (по правило продаден или манипулиран) вот, бъдещето и съдбата на цял един народ. Парадоксалното е, че точно тази лавинообразно нарастваща с времето неграмотна маса, вече руши устоите на обществото ни, а то или не реагира, или го прави съвсем вяло. Нима вече сме се примирили със съдбата си?

Вече е невъзможно запазването на социалния мир в държавата, чрез очевидното привилегироване на едни граждани, за сметка на други, без изискване на реципрочни ангажименти за първите, и без последващ стриктен контрол върху изпълнението им. Дълги години обществото ни безропотно търпя произвола и престъпленията не само на мафията и обвързаното с нея олигархично управление, но и стоически понасяше паразитизма на лишеното от базов морал циганско население. 

То твърде успешно успя да обязди и дресира социалните функции на държавата, ловко парадирайки със своя окаян бит, телесна и духовна нищета. Тази общност живее в истински анклави, където дългата ръка на закона, някак странно се скъсява. Тази общност признава единствено правораздаването на мешерето и се подчинява на особен род “институции”, оглавявани от цигански “цар” и “бароните” му, дърпащи конците на десетки престъпни кланове, пръснати по територията на страната и в чужбина.


В този контекст, нека осветлим един неоспорим факт, който досега убягваше на публичното внимание – към всевъзможните социални помощи и детски надбавки, следва да се прибавят огромните криминогенни парични потоци, идващи от просия, проституция, джебчийство, пласиране на дрога, кражба на метали, телефонни измами, грабеж на селскостопанска продукция и лично имущество, незаконна сеч и т.н. Тези огромни парични потоци, възлизащи на стотици милиони левове годишно, добавят значително благосъстояние в "бюджета" на въпросната "най-бедна" етническа общност. Естествено, лъвският пай влиза в дълбоките джобове на единици, а част от милионите се отчисляват за подсигуряване на задължителния политически чадър, но пак остава предостатъчно.

Истината е, че не малка част от циганските семейства, макар и многолюдни, разполагат с месечен доход, възлизащ на около 4-5 хиляди лева, при това, без да дължат нито стотинка към фиска, в добавка към безплатни ток и вода, притежаване на незаконно построено жилище, което не би могло да бъде обложено по никакъв начин с данъци, или вкарано в регулация със задължителните водомер и електромер... Време е да се развенчае мита, че циганите са по-бедни от редовите българи – истината е меко казано друга. Не е трудно се досетим за познатата на всички българи ситуация, от едноименната приказка "Болен здрав носи", и да я перефразираме в "беден народ, на гърба си богат етнос носи"!

Няколко десетилетия вече, огромни финансови средства са изливани от държавата, с цел интегриране, но по правило те биват погълнати от феномен, подобен на "черна" дупка, без постигане на минимален резултат или възвръщаемост под някаква форма. Ангажира се огромна административна армия от социални служители и всевъзможни чиновници на държавна заплата, с единствена цел – поддържане на безкрайния празник с безплатен обяд, за вечно социално недъгавите наши съграждани, които въобще не желаят да изменят начина си на живот, нито дават признаци, че биха го направили доброволно. 

Логично е да се запитаме в един момент, защо такива видимо паразитиращи върху цялото ни общество граждани, трябва да определят съдбините на цялата държава, чрез допускането им до гласуване!? Нека политиците спрат да шикалкавят и ако са такива, за каквито се опитват да ни се представят - веднага да прекратят този чудовищно порочен модел, акумулиращ социално напрежение и несправедливост, до степен на заплаха за националната ни сигурност!

Оттук насетне, политическата класа, ако има такава, е длъжна да преформулира приоритетите на държавата, както и да предприеме необходимите действия, за разрешаване на визираните по-горе проблеми. Ако в съвсем обозрим срок това не стане, гражданите имат сувереното право да развалят Обществения договор, да снемат напълно доверието си от управляващите, да се погрижат сами за себе си, както намерят за уместно, включително игнорирайки част от текущата нормативна база, в това число и отказ от плащане на данъци!

Народът е крайно отвратен и отдавна не припознава никоя политическа сила за истински дееспособна или достойна да го управлява! С постигнатото крайно опошляване на обществено-икономическите отношения в страната, с липсата на елементарна справедливост, политическата класа буквално уби Духа на държавата! Вече никой не вярва в никого и в нищо, вече не съществува общ идеал или обща цел, която да следваме, а отчаянието е почти безгранично. Спряхме дори да бълнуваме обещаваното "светло и демократично бъдеще", спряхме да се обичаме по между си, спряхме да бъдем себе си. Превърнати сме в малодушно стадо, което търпеливо очаква деня на своето заколение. Това е печалната равносметка от двете десетилетия необявена война, водена от политиците срещу собствения им народ! Време е да си припомним за някогашните Крумови закони...

07.02.2015 г.

Цвета Кирилова, председател на “Сдружение Азбукари”