Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

понеделник, 9 януари 2017 г.

Знакът на българите е конструкцията и обяснението за сътворението на света

Мнозина историци и учени се лутат в търсенето на информация или в изграждането на хипотези за значението на "Знака на българите" IYI

"Знакът на Българина" ОЗНАЧАВА, че преди случването на гравитацията, с която човечеството си обяснява научните взаимовръзки и явленията, стои Божественото! Знакът на българите е КОНСТРУКЦИЯТА и обяснението за Сътворението на света! IYI

Някои биха го нарекли Светият Граал. Това е прословутата чаша!
Схема номер 2 е разрез на тороидален вихър, показан на снимка номер 3.


Знакът на българите!

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!