Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

неделя, 8 януари 2017 г.

Историята се повтаря, този път с българския народ!

Историята се повтаря, този път с българския народ! Който не помни историята си и не взема поуките от нея, става нейна жертва!

КРУМ - ЗАКОНОДАТЕЛЯТ
Един ден владетелят Крум разпитал аварските военопленници какво довело до разпадането и унищожението на тяхната държава. Въз основа на техните отговори, той създал първите писани закони, които не подминавали никого със своята строгост, като утвърждавали морала и силата на българската държава. Сведения за Крумовите закони се срещат във византийската енциклопедия Свидас от X век.

ЗАКОНИТЕ НА КРУМ
Крум приел победените аварски водачи с дължимото уважение към достойните военнопленници. Не пропуснал обаче да ги попита, защо могъщата преди аварска държава се сринала под ударите на франки и българи. Така той разбрал за корупцията, кражбите, пиянството и моралната развала, които подкопавали мощта на бившите му противници.
Крум запитал пленниците авари: „От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?" А те отговорили: „Понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел".

А Крум, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони: Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите".

Със своите закони Крум въвел безпощадни мерки срещу явления като кражбите, клеветничеството, пиянството. Законите му защитавали частната собственост, но предвиждали и помощ за бедните. Българският владетел ще се помни вечно с изключителните си заслуги за изграждането на държавата ни, както и за нейното международно утвърждаване. Той останал в историята като даровит военачалник и талантлив държавник.


Художник: Васил Горанов