Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

понеделник, 13 февруари 2017 г.

Пълна забрана на проекти, насочени персонално към етнически малцинства

Искам пълна забрана за реализиране на проекти в държавата ни, насочени персонално към етнически малцинства. Това се нарича расизъм! Какви са тези специални хора в държавата ни, които ще получават специални привилегии, още повече, когато това са деца.
Да се забрани незабавно изпълнението на всички програми и проекти, които дискриминират мнозинството, които не са отворени за всички български граждани и които ограничават права на базата на етническа принадлежност!

Министерство на ОБРАЗОВАНИЕТО да се стяга. Оттам ще се започва. Народът е на полусъединител! Надявам се да сте чули какво Ви казах.