Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

четвъртък, 13 април 2017 г.

Българският народ ще обърне времето, очаквано от хилядолетия

Добро утро, България! Ако някой чака отново да се появи човешко същество, което да има свръх качества, за да довери на всички миряни съществуването на свръхсила, наречена Бог, желанието му няма да се удовлетвори.


Второто пришествие този път ще е на много по-високо еволюционно и духовно ниво, а именно всеки ще трябва сам да намери Бога в себе си. Всичко, което е - съм и всичко, което съм - е! С други думи, огромната енергия, наречена Божествена сила, има път до всеки един човек. Въпрос на широко умозрение и благи чувства е сърцето да тупти на правилната честота. Наша отговорност е да намерим себе си в общия енергиен баланс и да осъзнаем неподозирания ни личностен потенциал. 

Няма нужда да очакваме повече силни личности да се жертват, за да ни демонстрират възможносите на огромните човешки заложби и предимства, на които недораслото в миналото човечество е могло с възхита само да се преклони и да ръкопляска. Сами трябва да подсигуряваме на себе си доказателствата за чудесата, вярвайки в личните си качества и способности, докато правим живота по-добър не само за себе си, но и за близките, и случайни хора около нас. Увереността, че животът се дава, за да се живее в радости, а не в безкрайни тегоби и мизерия, трябва да превземе всеки един ум и разумното осъзнаване на тази предопределеност налага да изменим принципите на криворазбраното ни съществуване. Иска се работа. Никой не е такъв, какъвто е, просто, защото нищо не прави. 

Той или си вреди, или си помага. Всеки, израснал духовно човек, не спира да работи вътре в себе си. Да копае, докато не намери блясък, който да го отведе до златната жила. И Исус е бил надарен с качества, които е развивал в житейския си път именно чрез добродетелите си. Ако беше някой нехранимайко и не бе оказал никакви духовни съпротивителни сили на яростните външни ветрове в името на това да израства вътрешно, то тогава нямаше да бъде този, на когото християнският свят се покланя до нозе. Нищо наготово не е имал. Всяка вест към човечеството има една единствена задача. Да подскаже, че няма случайни събития и, че всичко, откриващо се пред нас, си има своята точна и непроменима закономерност. 

Лошото дърво не може да роди добър плод. Доброто дърво не може да се похвали с лош плод. Израстването е труд, усилия и възпитание в доброто от първата глътка въздух на човека. Новото начало няма да е преразказ на отминали събития, нито ще ги наподобява. Новото вече се намира на друга йерархична степен. Нужно е човекът сам да расте, без да гледа и благоговее пред божие творение като физически наставник, защото губи мотивация да усъвършенства себе си, опиянен от чудесата и възможностите на учителя си. Подобрена версия на софтуера. Чудото Бог, син на Отца, е имало задачата да накара човечеството да повярва в свръхсила, въплътена в свръхчовек, заради уклона на хората да изпадат в летаргично безверие. Второто пришествие ще потвърди изреченото. Бог е в нас и ние сме в Бог! 

И Левски го е казал, но с по- достъпни за хората от онова време думи. Иначе как ли щяха да го разберат, когато и днес не го разбират. Времето е в нас (Бог е в нас) и ние сме във времето (и ние сме в Бога). То нас обръща и ние него обръщаме! Българският народ ще обърне времето, очаквано от хилядолетия. 

Идва нов сезон. Любовта ще е в основата на всяко успешно начинание! Когато хората не са фиксирани да обичат само и единствено себе си, а и хората около себе си, това ще проличи, тъй като затрудненията ни постепенно ще намаляват и ще изчезват. Това ще става именно с помощта на тези, които умеят да ни обичат. Започва нов благ сезон на усилен градеж, творчество и съзидателност. Изграждане на богоугодни личности, семейства, дейности, църкви вътре и извън хората, малки бизнеси и професионални кариери! България има водеща роля в този хилядолетен цикъл! 

С обич, Ваша Цвета