Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

понеделник, 3 юли 2017 г.

Само съвършени закони могат да ни освободят от думата дискриминация!

Думата дискриминация е удобен термин за защита на интереси, свободи и права без задължения, който най-добре олицетворява несъвършени закони. Един закон ще бъде безупречен, когато се е погрижил от първия до последния си член да лиши от смисъл думата дискриминация, като я изпразни от съдържанието на разтегливите и необятни параметри на нейното тълкуване.

Разтегливостта на диагностиката на чия страна е предимството за защита на едно право над друго, както и субективният прочит на съдържанието, поместено в думата дискриминация, нямат начало и нямат край. Създават се възможности за противопоставяне и раздалечаване на търсещите справедливост, но не се наблюдава подобряване на диалога и здравословно пресичане на възприятията в търсене на златната среда. 

Само съвършени закони могат да ни освободят от думата дискриминация! И само несъвършени закони в една държава създават институции, които дублират дейността на правораздавателните органи и се произнасят субективно за интереса на малцинствените права!

Цвета Кирилова