Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

петък, 29 септември 2017 г.

Открийте приликите с настоящето...


"Какво да сторим срещу богарите, защото те са много по- многобройни от нас и ...ден след ден се умножават по земята...и ако ни завземат, ще ни направят свои роби. Знаете Тервел, насмалко да стане император на цялата земя и какво говори, че ние незаконно сме на тяхна земя, а по право на род и по право на родина са техни.

Защо и целия романски народ примира от страх пред тях и ги счита за законни племена по тези земи. Вярно ли е това и що можем да сторим? "Да, те наистина са най-древен народ и са били от най-древно време тук. И са се наричали траки, по името на праотеца си ТИРАК и са били 100 многобройни племена и са имали велики царства и царе, пред които светът е треперел. Но с мъдрост и хитрост могат да се победят на принципа "Разделяй и владей". 


СИЛАТА им е в СЛОВОТО, КНИГИТЕ, ЛЕТОПИСИТЕ, ИСТОРИЯТА. Затова сме велики, защото това, което ние запишем, това се чете, в това вярват останалите, и това подчинява народите. Наречи богарите в Мизия и Тракия-ВУЛГАРИ, сиреч мръсен и варварски народ от пришелци от изток, а богарите в Илирия и Македония, наречи СКЛАВЕНИ, сиреч скверни роби, придошли от север и запад...И го запиши в старите Хроники на всички времена, та да се помни от века до века и да се четат, докато забравят древния си произход и помнят само твоите думи. И като им раздаваш почести, дай им и злато, за да се сбият за него. 

Прати свои доносници в техните земи навсякъде, за да кроят заговори и възкачвай само тези, които ти се подчиняват. Защото примамката на властта, богатството и славата са силни оръжия в ръката на мъдрия ВАСИЛЕВС и малцина са тези, които могат да им устоят. А които устоят ги отрови. А техните писания летописи ги унищожи и ги предай на огъня, ТА ДА ИЗЧЕЗНЕ ЗА ТЯХ СПОМЕНА ВО ВЕКИ ВЕКОВ".

Константин V /741-755 г./ и неговите съветници Зосим, Теофан Теофилакт.