Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

неделя, 10 декември 2017 г.

Ново генетично изследване: Българите нямат тюркско-монголски произход


Българите са народ с европейска генетична структура, показва изследване на генетичната характеристика на населението на България, проведено от екипа на проф. Драга Тончева – ръководител на катедрата по медицинска генетика, в което освен нейни ученици са участвали и учени от два италиански университета, предаде БНР.
Съвременните анализи на проби от 900 българи, разпределени равномерно по цялата територия на страната, отхвърлят позицията, че древните българи имат тюркско-монголски произход. Материалите за изследване на съвременните българи бяха предоставени от ВМА и началникът по онова време – ген. проф. Тонев. 


Методите, с които е проведено изследването, са най-модерните, които се използват изобщо в областта на биомедицината – изследване на т.нар "митохондриална ДНК " и У-хромозомата. Изследването е обхванало само етнически българи и българо-мохамедани. 

"Съдържанието на гени на тюркоезичнитe - т.нар. "алтайо-монголите" е под 1,5% и българите са абсолютно европейска популация. Това изследване – с 900 души – отстъпва по брой на изследваните само на италианци, шотландци и испанци. Тези данни показаха, че съвременните българи са сродни с някои славянски популации – например с хърватите, близки са до населението на Северна Гърция, на някои райони на Италия – Северна и Средна Италия. 

Това е по отношение на митохондриалната ДНК. По отношение на У-хромозомата има близост и със сърби, румънци, северни гърци, хървати. Отхвърля се абсолютно близост с турците – доста голяма разлика. Има отстояния от населението на Средна и Западна Европа – латиноговорещите и немскоезичните, скандинавците и т.н, и известни различия от популацията на Европейска Русия, Чехия, Словакия, което също е важна находка", заяви акад. Гълъбов.