Знаете ли как трябва да изглежда Конституцията на една държава? За мен е нужно да е ясна, отлично подредена и обслужваща единствено и само интересите на нашето общество!

Любимите ми статии

Скъпи приятели, представяте ли си как десетките хиляди чиновници, които прибираха парите на данъкоплатците и ги разпределяха по свое усмотрение, изгубват тлъстите си заплати и корупционните си приходи? Представяте ли си няколкото десетки намазани пехливани, които лапаха милиарди от уредените обществени поръчки и фалшивите земеделски субсидии за зърно да изгубят приходите си? Представяте ли си, икономиката да тръгне по пътя на свободното предприемачество и търговия, без намесата на политици, които да им казват какво и как да произвеждат? Представяте ли си тези, които изкарват парите си да могат да ги харчат по свое усмотрение, а не да издържат огромен чиновнически апарат, фалшиви безработни и мързеливи дембели? Защото във Великобритания май си представиха. И ще опитат.

"Ивана Стоянова"


История СЛАВНОБЪЛГАРСКА!

В България се шири повсеместно „научната” формулировка, че „това” се чете на новобългарски, като „история славянобългарска”. Току всеки проходил и прописал „учен” или просто първокурсник, първата му работа е да види какво казва и пише шефа и започне да папагалничи след него, една много удобна стратегия за издигане в „научната” йерархия и за вземане на изпити, но абсолютно противопоказна, като лична умствена дедукция. Ние смятаме, че пише друго и ще изложим основанията си по няколко пункта от надписа.

История славянобългарска или славнобългарска.