Българите са народ с европейска генетична структура, показва изследване на генетичната характеристика на населението на България, проведено от екипа на проф. Драга Тончева

Любимите ми статии

Скъпи приятели, представяте ли си как десетките хиляди чиновници, които прибираха парите на данъкоплатците и ги разпределяха по свое усмотрение, изгубват тлъстите си заплати и корупционните си приходи? Представяте ли си няколкото десетки намазани пехливани, които лапаха милиарди от уредените обществени поръчки и фалшивите земеделски субсидии за зърно да изгубят приходите си? Представяте ли си, икономиката да тръгне по пътя на свободното предприемачество и търговия, без намесата на политици, които да им казват какво и как да произвеждат? Представяте ли си тези, които изкарват парите си да могат да ги харчат по свое усмотрение, а не да издържат огромен чиновнически апарат, фалшиви безработни и мързеливи дембели? Защото във Великобритания май си представиха. И ще опитат.

"Ивана Стоянова"


История СЛАВНОБЪЛГАРСКА!

В България се шири повсеместно „научната” формулировка, че „това” се чете на новобългарски, като „история славянобългарска”. Току всеки проходил и прописал „учен” или просто първокурсник, първата му работа е да види какво казва и пише шефа и започне да папагалничи след него, една много удобна стратегия за издигане в „научната” йерархия и за вземане на изпити, но абсолютно противопоказна, като лична умствена дедукция. Ние смятаме, че пише друго и ще изложим основанията си по няколко пункта от надписа.

История славянобългарска или славнобългарска.